ดูหน้า

B.H.M.S

 

B.H.M.S.

Business & HotelManagement School

               โรงเรียน BHMS ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์น และเป็นหนึ่งในสมาชิกเครือข่ายโรงเรียนเบเนดิกต์สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2515 โดยมีเป้าหมายในการให้การศึกษาในระดับสูงสำหรับบุคคลในวัยทำงานทั่วไปที่มีความประสงค์ และมีความมุ่งมาดที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน ซึ่งเครือข่ายโรงเรียนเบเนดิกต์เป็นหนึ่งในเครือข่ายสถาบันการศึกษาเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีนักเรียนเข้าศึกษาทั้งในหลักสูตรปกติ และหลักสูตรพิเศษในแต่ละปีมากกว่า 15,000 คน ที่โรงเรียนเบเนดิกต์ในซูริค มีนักเรียนกว่า 18,000 คน ต่อปีที่เข้าศึกษาในหลักสูตรภาษา และการสื่อสาร หลักสูตรการให้บริการต่าง ๆ หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรด้านการรักษาความปลอดภัย  หลักสูตรด้านบัญชีการเงิน และหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจ เป็นตามไปหลักสูตรคุณวุฒิทางศึกษาของรัฐบาลกลางสวิสเซอร์แลนด์  ทางโรงเรียนเบเนดิกต์เปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและปริญญาโทด้วยความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านวิชาการและการจัดการ  ที่โรงเรียน BHMS ลูเซิร์น มีนักเรียนกว่า 600 คน ต่อปี ศึกษาในสาขาวิชาชีพทางด้านธุรกิจการโรงเเรมและการบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมตนเองในการประกอบอาชีพในสายงานอุตสาหกรรมธุรกิจทางด้านนี้ในอนาคต โรงเรียน BHMS ได้มีความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัย Robert Gordon university of Aberdeen สหราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัย City University of Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดให้การศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

        

 

Hospitality Management MBA Programs Culinary Arts
Diploma Hospitality Management -  MBA Overview -  Diploma Culinary Arts
-  Higher Diploma Hospitality Management -   MBA Accreditation -  Advanced Diploma Culinary Arts
-   BA Degree hospitality Management -   Why MBA? -  Bachelor Degree in Culinary Arts
-  BA Degree Global Management -  Aim of the Program

-  Postgraduate Diploma in Culinary 

   Arts

-  M.Sc. Degree in International Hospitality 

   BusinessManagement

-  Direct Entry into Hospittality 

   Managrment

-  Direct Entry Culinary Arts
-  Postgraduate Diploma Hospitality Management -  Career Opportunities in Switzerland  
-   English Foundation Program    

-   MBA Degree Hospitality Management or Global 

    Business

   

  

 

 

 

                           

 

                          

 

         

 

            

 

 

 

 

 

 

 


31 มีนาคม 2559

ผู้ชม 4891 ครั้ง