ดูหน้า

Sydney

 

  

Embassy English

                                   

Promotion!!  :  ราคาพิเศษ $284 AUD /สัปดาห์  Tuition discount 30%

Address :  Embassy English Sydney Level 1,63 Oxford Street Sydney NSW 2012 Australia

 

ILSC Language School

                              

Promotion!!  :  ราคาพิเศษ $238 AUD /สัปดาห์  ฟรี! ค่าใบสมัคร + ฟรี! ค่าตำราเรียน

Address :  540 George St., Level 6 & 7, Sydney, NSW 2000 Australia

 

MIT Institute (Step One)

                                   

Promotion!!  :  ราคาพิเศษ $238 AUD /สัปดาห์

Address :  MIT Institute Level 7&9/280 Pitt Street, NSW, Australia, 2000

 

 

Navitas English

                                              

Promotion!!  :  ราคาพิเศษ $310 AUD /สัปดาห์,9 weeks Free 1 week , $99 Enrolment fee (save $136)

Address : Navitas English Sydney Level 4, 11 York Street Sydney, NSW 2000

 

Kaplan International College

                                

Address : 4/45 Clarence Street Sydney, NSW 2000 Australia
 
        

 

Queens College

                                             


Promotion!!  : 
ราคาพิเศษ $180 AUD /สัปดาห์

Address : Level 2, 2 Cunningham Street, Haymarket NSW 2000

  

IH International house

                                         

Promotion!!  :  ราคาพิเศษ $265 AUD /สัปดาห์, ฟรี ค่าใบสมัคร

Address : Level 1, 203 Clarence Street, Sydney NSW 2000 Australia

 

Greenwich English

                                         

Promotion!!  :  ราคาพิเศษ $240 AUD /สัปดาห์

Address : Level 2, 396 Pitt Street (entry via Gouburn St) Sydney, NSW 2000 Australia

 

 

Canterbury Language Academy

                                         


Promotion!! : 
ราคาพิเศษ $260 AUD / สัปดาห์

Address : Canterbury Language Academy Level 2, 128 Chalmers Street, Sydney, NSW 2010 Australia

 

 

ELC   English Language Company

                                          

Promotion!! : เรียน 22 สัปดาห์ ฟรี 2 สัปดาห์, 10 สัปดาห์ ขึ้นไป ฟรี ค่าใบสมัคร

Address : 495 Kent Street, Sydney NSW 2000,Australia

 

 

 

Kingsway Institute

                                                           

Address : Level 1-2, 55-57 Wentworth Avenue Sydney CBD 2000 NSW Australia

 

 

APC  Australian Pacific College

#EUAUS                                         

 

Address : Australian Pacific College 189 Kent Street, Sydney, NSW 2000

Clarence Street : Level 3, 123 Clarence Street, Sydney, NSW 2000

York Street : Level 5, 37 York Street, Sydney, NSW 2000

 

Holmes Institute

                                                  

         Address : Holmes Institute Level 6, 91 York  Street, Sydney, NSW 2000 

 

 

Metro English Centres

                                         

 

Address : Metro English Centres Level 4, 127 Liverpool Street, Sydney, NSW 2000

 

 

Strathfield College

                                                

Address : Strathfield College Level 7 110 Bathurst Street, Sydney, NSW 2000

 

 


15 สิงหาคม 2564

ผู้ชม 5023 ครั้ง