ดูหน้า

เกี่ยวกับเรา

บริการจาก WEC 

  แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ  
"เพราะอนาคตคือสิ่งสำคัญ เราจึงมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณ"     
 
                       อนาคตของนักเรียนทุกคนคือสิ่งที่สำคัญ WEC จึงจำเป็นต้องคัดสรรโรงเรียนและสถาบันที่คุณภาพและมีความเหมาะสมให้กับน้องๆ น้องๆทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด เราดูแลทุกคนดั่งคนในครอบครัวแนะนำและให้ข้อมูลที่แท้จริงกับน้องๆ ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไร WEC เราจะช่วยแนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับน้องๆจากประสบการณ์ทางด้านการศึกษาและดูงานในต่างประเทศ การให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่และการให้บริการในด้านต่างๆของเรา จะนำคุณเข้าสู้โลกแห่งการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์แบบ และมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
 
 WEC   บริการให้คำปรึกษาแนะนำสถาบันการศึกษาในประเทศต่าง ๆ อาธิเช่น ออสเตรเลีย, อังกฤษ, อเมริกา, นิวซึแลนด์, แคนาดา ด้วยข้อมูลและเอกสารที่ถูกต้อง ชัดเจนเหมาะสมกับความต้องการทุกระดับชั้น
  • จัดหา คอร์สเรียน ระยะเวลา และประมาณการค่าใช้จ่าย โดยยึดจากความต้องการของนักศึกษา/ผู้ปกครองเป็นหลัก
  • ดำเนินการสมัครเรียนชำระเงินค่าเรียนจนทุกขั้นตอนจนได้รับใบตอบรับจากสถาบัน  

WEC EDUCATION CO., LTD. ก่อตั้งโดยคณะผู้บริหารและทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่ตระหนักถึงความสำคัญทางการศึกษา และการสร้างอนาคต เพื่อพัฒนาความรู้โดยเฉพาะด้านการฝึกฝนภาษาอังกฤษเพื่อเปิดโลกทัศน์ของตนเองอันจะเป็นปัจจัยสำคัญแก่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ในโลกการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์

 

บริษัทฯ มีทีมงานที่มีความความมุ่งมั่นและซื่อสัตย์ในหน้าที่ มีความเชี่ยวชาญในการติดต่อ ประสานงานระหว่าง นักเรียน/นักศึกษา ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สถานฑูต และสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ ด้วยการบริหารที่ดีตลอดมาจึงทำให้ สถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ ทั้งจากประเทศออสเตรเลีย อเมริกา แคนนาดา อังกฤษ และนิวซีแลนด์ ให้เกียรติและความไว้วางใจ มอบหมายให้ บริษัทเราเป็นตัวแทนสถาบันของตนในประเทศไทย

 

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร 

เชื่อมั่นว่าจุดเริ่มต้นที่ดีของการศึกษาต่อในต่างประเทศ ก็คือการได้รับข้อมูลและบริการที่มีคุณภาพ และเชื่อถือได้

 

จึงเน้นการบริการด้วยข้อมูลที่แม่นยำครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันสมัยที่สุด เพื่อจะสามารถช่วยให้นักเรียน นักศึกษาใช้เป็นแนวทางในการค้นหาข้อมูลในทุกแง่มุมเกี่ยวกับ หลักสูตร ทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นระดับเตรียมความพร้อมด้าน ภาษา ระดับมัธยม ปริญญาตรี ปริญญาโท เพื่อช่วยในการ วางแผนเกี่ยวกับเรื่องเวลาและงบประมาณได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งโอกาสสูงสุดที่จะประสบความสำเร็จในการศึกษาตามความมุ่ง มาดปรารถนาของนักเรียนนักศึกษาได้ในที่สุด

 

มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนในการ สนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจไปเรียนต่อ ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศ อเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ นิวซีแลนด์ และแคนนาดา ซึ่งเป็นประเทศที่มีผู้สนใจนิยมเลือก ไปศึกษาต่อมากที่สุด และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่ สนใจของเราได้รับความมั่นใจตั้งแต่ก้าวแรกที่สำคัญของชีวิตใน การเปิดโลกกว้าง และเปิดมุมมองใหม่เพื่อได้รับประสบการณ์ อันมีค่ายิ่งต่อชีวิตเพื่ออนาคตการศึกษาและการงานที่ดี

 

ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร 

  • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาในด้านการศึกษาต่อ ต่างประเทศ
  • เพื่อให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อ ต่างประเทศ อย่างเป็นระบบ
  • เพื่อนำพาให้นักศึกษาบรรลุถึงเป้าหมาย และประสบความสำเร็จในอนาคตที่วางไว้
  • เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของนักเรียนนักศึกษาไทย ที่จะไปศึกษาต่อ ต่างประเทศ
  • คณะผู้บริหารของ WEC พวกเราทุกคนพร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ และแนวคิดที่มีประโยชน์สูงสุด

 

คณะผู้บริหาร

 

ผศ. ดร. แสง สงวนเรือง

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาศูนย์แนะแนว WEC

 

ดร.แสง จบปริญญาเอก จากมหาวิทยลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก หลายสมัย และตำแหน่งที่สำคัญอีกมากมาย ด้วยท่านมีวิญญาของนักวิชาการสูง จึงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการการศึกษาของเมืองไทย

 

 

คุณ ชนิฎศา ขันติ อายุ 44 ปี

ตำแหน่ง M.D. / Marketing Manager

 

มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการส่งเสริมการตลาดและเป็นเลขานุการส่วนตัวรัฐมนตรี หลายกระทรวง ตลอดจนทำงานร่วมกับนักการเมืองมามากกว่า 10 ปี ด้วยบุคลิคเป็นคนที่จริงจังในการทำงาน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ เป็นผลให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มคนรู้จักในหลายวงการ

 

 

คุณสิตา ลายวิเชียร อายุ 39 ปี

ตำแหน่ง General Manager

 

เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารและจัดการในองค์กร ทั้งด้านการเงิน การบัญชี ตลอดจนการดูแลลูกค้าทั้งไทย และต่างประเทศ เคยเป็นผู้ช่วยทนายความในสำนักงานทนายความชั้นนำ จึงเป็นผลให้มีโอกาสติดต่อกับคณะอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อีกทั้งได้เคยเป็นผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงมีความสำพันธ์ที่ดีกับกลุ่มนักการเมืองของไทย

 

 

Chanamon Birbaumer อายุ 36 ปี

ตำแหน่ง Study Tour Manager

 

มีประสบการณ์ในการทำบริษัททัวร์มามากว่า 10 ปี

 


08 ธันวาคม 2559

ผู้ชม 14081 ครั้ง