ดูหน้า

Australia

                

          


    

  

 

  

สภาพภูมิอากาศ 

ออสเตรเลียแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ สภาพอากาศทั่วไปจะเป็นแบบเขตร้อนจนถึงเขตอบอุ่น อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดประมาณ 0 -12 องศาเซลเซียส และร้อนสุดที่มณฑลตอนเหนือประมาณ 33 - 34องศาเซลเซียส
                              

  • ฤดูร้อน : เดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์
  • ฤดูใบไม้ร่วง : เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม
  • ฤดูหนาว  : เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม
  • ฤดูใบไม้ผลิ : เดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน

เวลา

ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้าง จึงมีความแตกต่างของเวลาโดยจัดแบ่งออกเป็น 3 โซน ดังนี้

  • รัฐ New South Wales, Victoria , Tasmania , Queensland และ Canberra : เร็วกว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง
  • รัฐ South Australia และเขตปกครอง Northern Territory : เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมงครึ่ง
  • รัฐ Western Australia : เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

ในช่วงฤดูร้อน ประเทศออสเตรเลียจะมีเวลาในช่วงกลางวันยาวนานกว่าในช่วงกลางคืน ดังนั้น ในรัฐ Victoria , New South Wales , South Australia และ Tasmania จึงมีการปรับเวลาให้เร็วขึ้นจากเดิมอีก 1 ชั่วโมง ในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงมีนาคม

 

ไฟฟ้า

ใช้กระแสไฟฟ้า 240-250 V, AC 50 Hz เหมือนประเทศไทย แต่ใช้ปลั๊กแบบ 3 ขา ถ้าจะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปจากเมืองไทยต้องใช้ Adapter ซึ่งหาซื้อได้ทั้งในประเทศไทยและออสเตรเลีย 

 

 

 

 

 

 

 


11 พฤศจิกายน 2558

ผู้ชม 8926 ครั้ง