ดูหน้า

USA

 


              

         

 

 

สภาพภูมิอากาศ 

สหรัฐอเมริกามีสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างหลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคเนื่องจากภูมิประเทศที่กว้างใหญ่ ทางด้านชายฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกบ่อย มีหิมะตกพอสมควรทางตอนกลางของประเทศมีหิมะตกพอสมควรถึงหนักมาก แสงแดดค่อนข้างมาก รัฐที่อากาศอบอุ่นสบายตลอดปีคือ California  และFlorida 
                               ฤดูกาลมีทั้งหมด 4 ฤดู ดังนี้

  • ฤดูร้อน (Summer) มิถุนายน – สิงหาคม
  • ฤดูใบไม้ร่วง (Fall) กันยายน – พฤศจิกายน
  • ฤดูหนาว (Winter) ธันวาคม – กุมภาพันธ์
  • ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) มีนาคม – พฤษภาคม

เวลา

ประเทศสหรัฐอเมริกามีการแบ่งความแตกต่างของเวลาตามเส้นแบ่งของโลก เป็น 4 เขตเวลา (Time Zone) ดังนี้

  • รัฐ Maine, New York, North Carolina, Florida, Ohio, Kentucky, Indiana: จะมีเวลาช้ากว่าในประเทศไทย 12 ชั่วโมง
  • รัฐ Arkansas, Texas, Kansas, North/South Dakota: ช้ากว่าในประเทศไทย 13ชั่วโมง
  • รัฐ Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico: ช้ากว่าประเทศไทย 14ชั่วโมง
  • รัฐ California, Washington, Nevada: ช้ากว่าประเทศไทย 15ชั่วโมง

ในฤดูใบไม้ร่วงจะมีการปรับนาฬิกา ให้เวลาเดินหน้าเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง และในฤดูใบไม้ผลิจะปรับนาฬิกาให้เวลาถอยหลัง 1 ชั่วโมง

 

ไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าที่สหรัฐอเมริกาเป็นแบบ 110 โวลต์ ในขณะที่ประเทศไทยเป็นแบบ 220 โวลต์ ดังนั้นหากต้องการจะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าจากไทยไปใช้ที่สหรัฐอเมริกา หรือจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจากสหรัฐอเมริกากลับมาใช้ที่เมืองไทย ควรเลือกแบบที่มีตัวแปลงค่ากระแสไฟฟ้า (Adapter) ที่มีค่าระหว่าง 110-220 โวลต์ เพื่อให้สามารถใช้ได้ทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ปลั๊กไฟที่ใช้ในสหรัฐอเมริกายังมีรูปลักษณะที่แตกต่างจากเมืองไทยคือมี 3 ขา

 

 

 

 


12 พฤศจิกายน 2558

ผู้ชม 13639 ครั้ง