ดูหน้า

UK

 

 

 


          

 

 

 

 

สภาพภูมิอากาศ 

เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของประเทศอังกฤษจัดอยู่ในประเทศเป็นเกาะจึงมีอากาศเปลี่ยนแปลงโดยส่วนใหญ่แล้วสภาพภูมิอากาศทางตอนเหนือจะหนาวมากกว่าทางตอนใต้ และทางภาคตะวันตกจะมีฝนกว่าทางภาคตะวันออกประเทศอังกฤษประกอบด้วย 4 ฤดูกาล 
     ฤดูกาลมีทั้งหมด 4 ฤดู ดังนี้

  • ฤดูร้อน (Summer) มิถุนายน – สิงหาคม
  • ฤดูใบไม้ร่วง (Fall) กันยายน – พฤศจิกายน
  • ฤดูหนาว (Winter) ธันวาคม – กุมภาพันธ์
  • ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) มีนาคม – พฤษภาคม

 

เวลา

 

ในช่วงปลายเดือนมีนาคม – ปลายเดือนตุลาคมประเทศอังกฤษจะมีเวลาช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 6 ชั่วโมง
และในช่วงปลายเดือนตุลาคม – ปลายเดือนมีนาคม ช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง

 

ไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศอังกฤษ คือ ระบบ 240V . AC 50 Hz เหมือนประเทศไทย แต่ลักษณะของปลั๊กไฟจะเป็นปลั๊กไฟแบบ 3 ขา

 

 


  

 

 

 

 

 


13 พฤศจิกายน 2558

ผู้ชม 7867 ครั้ง