ดูหน้า

Switzerland

 ..  ..Click!!..  ..

 

 

สภาพภูมิอากาศ 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักจึงทำให้อุณหภูมิในแต่ละภูมิภาคจึงไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ นอกจากบริเวณที่เป็นเทือกเขาสูงก็จะหนาวเย็นกว่าบริเวณที่เป็นพื้นที่ราบ ส่วนในกลางวันอากาศก็จะอุ่นกว่า ในตอนกลางคืน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประกอบด้วย  4 ฤดูกาล 
ฤดูกาลมีทั้งหมด 4 ฤดู ดังนี้

  • ฤดูร้อน (Summer) ปลายพฤษภาคม – กลางกันยายน
  • ฤดูใบไม้ร่วง (Fall) ปลายกันยายน – กลางพฤศจิกายน
  • ฤดูหนาว (Winter) กลางพฤศจิกายน – ปลายมีนาคม
  • ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) ปลายมีนาคม – กลางพฤษภาคม

 

เวลา

เวลาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จะช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย 5 ชั่วโมง และในช่วงเดือนตุลาคม-เดือนมีนาคมจะช้ากว่าประมาณ 6 ชั่วโมง

 

ไฟฟ้า

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ใช้ระบบไฟฟ้า 230 โวลต์ 50 Hz และใช้หัวปลั๊กแบบสามขา ควรนำหัวปลั๊กต่อเชื่อม หรือ  Adapter ไปด้วย 

 

 


24 พฤศจิกายน 2558

ผู้ชม 7105 ครั้ง