ดูหน้า

Canada

   

          

 

 

 

 

 

สภาพภูมิอากาศ 

ประเทศแคนาดามีสภาพภูมิอากาศค่อนข้างหลากหลาย และอยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือจึงมีความหนาวเย็น ส่วนทางตอนใต้จะเป็นเขตอบอุ่น ทางชายฝั่งทั้งตะวันตกและตะวันออกจะมีอากาศชื้น ประเทศแคนาดาประกอบด้วย  4 ฤดูกาล 
ฤดูกาลมีทั้งหมด 4 ฤดู ดังนี้

  • ฤดูร้อน (Summer) มิถุนายน – สิงหาคม
  • ฤดูใบไม้ร่วง (Fall) มีนาคม – พฤษภาคม
  • ฤดูหนาว (Winter) พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
  • ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) กันยายน –  ตุลาคม

เวลา

เนื่องจากแคนาดาเป็นประเทศกว้างใหญ่ จึงแบ่งเวลาออกเป็น 6 โซนตามพื้นที่

  • Pacific Standard Time
  • Mountain Standard Time
  • Central Standard Time
  • Eastern Standard Time
  • Atlantic Standard Time
  • Newfoundland Standard Time

เวลาที่เมือง Vancouver จะช้ากว่าประเทศไทย 15  และ เมือง Montreal, Toronto  จะช้ากว่าประเทศไทย 12 ช่วโมง

 

ไฟฟ้า

ประเทศแคนาดาจะใช้กระแสไฟฟ้าอยู่ที่ 120 V 60 Hz A/B โดยที่ประเทศแคนาดาจะใช้ปลั๊ก 2 ขา กับ 3 ขา ควรนำ Adapter ไปด้วยเพื่อเปลี่ยนขาปลั๊กให้เข้ากับช่องปลั๊กไฟของประเทศแคนาดา

 

 

 

 

 

 


24 พฤศจิกายน 2558

ผู้ชม 9460 ครั้ง