ดูหน้า

High School เกาะเหนือ

  

High School in New Zealand Auckland (เหนือ)

 

ลำดับ ชื่อสถาบัน ชั้นเรียน ประเภท ที่พัก ประเภท เมือง จำนวนนักเรียน
1 (ACG)  Parnell College Y 1 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ เอกชน Auckland 650
2 (ACG)  Strathallan Y 1 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ เอกชน Auckland 1017
3 (ACG) Senior College Y 11 - 13,
IGCSE,
A-Levels, IB
สหศึกษา โฮมสเตย์ เอกชน Auckland 465
4 (ACG) Sunderland Y 1 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ เอกชน Auckland  
5 (ACG) Tauranga Y 1 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ เอกชน Tauranga  
6 Albany Junior High School Y 7-10 สหศึกษา โฮมสเตย์ เอกชน Auckland 1200
7 Auckland Girl’s Grammar School Y 9 - 13 หญิงล้วน โฮมสเตย์ รัฐบาล Auckland 1400
8 Auckland Grammar School Y 9 - 13 ชายล้วน โฮมสเตย์ รัฐบาล Auckland 2358
9 Auckland Normal Intermediate School Y 7 - 8 สหศึกษา โฮมสเตย์ กึ่งรัฐบาล กึ่งเอกชน Auckland 700
10 Avondale College  Y 9 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Auckland 2559
11 Awatapu College Y 9 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ กึ่งรัฐบาล กึ่งเอกชน Auckland 752
12 Buckland Beach Intermediate Y 7 - 8 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Auckland 765
13 Cambridge High School Y 9 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์  หอพัก รัฐบาล Cambridge 1300
14 Campbell Bay School Y 1 - 6 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Auckland 650
15 Carncot School Y 1 - 8 สหศึกษา โฮมสเตย์ เอกชน Palmerston North  
16 Diocesan School for Girls Y 1 - 13 หญิงล้วน โฮมสเตย์ หอพัก เอกชน Auckland 1600
17 Epsom Girls Grammar School Y 9 - 13 หญิงล้วน โฮมสเตย์ หอพัก รัฐบาล Auckland 1994
18 Francis Douglas Memorial College Y 7 - 13 ชายล้วน โฮมสเตย์  หอพัก รัฐบาล New Plymouth 740
19 Freyberg High School Y 9 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Auckland  
20 Glen Eden Intermediate School Y 9 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Auckland  
21 Glendowie College Y 9 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Auckland 1020
22 Glendowie Primary School Y 1 - 8 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Auckland  
23 Glenfield Intermediate School  Y 9 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Auckland  
24 Greenpark School Y 1 - 6 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Tauranga  
25 Hamilton Boys' High School Y 9 - 13 ชายล้วน โฮมสเตย์หอพัก รัฐบาล Hamilton 2000
26 Huntley School Y 1 - 8 ชายล้วน โฮมสเตย์  หอพัก กึ่งรัฐบาล กึ่งเอกชน  Marton  
27 Iona College Y 7 - 13 หญิงล้วน หอพัก กึ่งรัฐบาล กึ่งเอกชน  Havelock North 260
28 Kapiti College Y 9 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Paraparaumu 1040
29 Katikati College Y 9 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Katikati 930
30 Katikati Primary School    Primary,   Y 7 - 13 สหศึกษา     Katikati  
31 Kerikeri High School Y 7 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Kerikeri 1450
32 Kiwi English Academy Limited Y 1 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ เอกชน Auckland 1632
33 Kristin Kindergarten - Senior School Y 1 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ กึ่งรัฐบาล กึ่งเอกชน Auckland 1632
34 Macleans College Y 9 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Auckland 2490
35 Mount Albert Grammar School Y 9 - 13 สหศึกษา หอพัก รัฐบาล Auckland 2340
36 Mount Maunganui College Y 9 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Mount Maunganui, Tauranga 1453
37 Murray Bay Intermediate Y 7 - 8 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Auckland 1000
38 Napier Boys' High School Y 9 - 13 ชายล้วน โฮมสเตย์ รัฐบาล Napier 1145
39 Napier Girls' High School Y 9 - 13 หญิงล้วน โฮมสเตย์  หอพัก รัฐบาล Napier 877
40 Newlands College Y 9 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Wellington 1000
41 Northcote College Y 9 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Auckland 1242
42 Onslow College Y 9 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Wellington 1231
43 Pakuranga College Y 9 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Auckland 2021
44 Palmerston North Boys' High School Y 9 - 10 หญิงล้วน โฮมสเตย์ หอพัก รัฐบาล Palmerston North 1200
45 Palmerston North Girls' High School Y 9 - 13 หญิงล้วน โฮมสเตย์ หอพัก รัฐบาล Palmerston North 1200
46 Papakura High School Y 9 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Auckland 1108
47 Pukekohe High School Y 9 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Pukekohe 1613
48 Pukekohe Intermediate School Y 9 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Pukekohe  
49 Rathkeale College Y 9 - 13 ชายล้วน หอพัก กึ่งรัฐบาล กึ่งเอกชน  Masterton 268
50 Reignier Catholic School Y 1 - 6 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Napier  
51 Remuera Primary School    Primary,   Y 1 - 6 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Auckland  
52 Rosehill College Y 9 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Auckland 1800
53 Sacred Heart College Y 9 - 13 ชายล้วน โฮมสเตย์ กึ่งรัฐบาล กึ่งเอกชน (คาทอลิก) Auckland 1270
54 Sacred Heart Girls' College Y 9 - 13  หญิงล้วน โฮมสเตย์ กึ่งรัฐบาล กึ่งเอกชน  Hamilton 925
55 Southwell School Y 1 - 8 สหศึกษา โฮมสเตย์ เอกชน Hamilton 620
56 St Mary's Diocesan School Y 9 - 13 หญิงล้วน โฮมสเตย์  หอพัก กึ่งรัฐบาล กึ่งเอกชน New Plymouth 200
57 St Patrick's College Y 9 - 13 ชายล้วน โฮมสเตย์ กึ่งรัฐบาล กึ่งเอกชน  Wellington 714
58 St Peter’s College Y 9 - 13 สหศึกษา หอพัก เอกชน Auckland 1087
59 St. John's College  Y 9 - 13 ชายล้วน โฮมสเตย์ กึ่งรัฐบาล กึ่งเอกชน  Hamilton 660
60 St. Paul Collegiate School Y 9 - 13 หญิงล้วน โฮมสเตย์  หอพัก กึ่งรัฐบาล กึ่งเอกชน  Hamilton 600
61 St. Peter Cambridge Y 9 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์  หอพัก เอกชน Cambridge 1050
62 Takapuna Grammar School Y 9 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Auckland 1600
63 Tauranga Boy’s College Y 9 - 13 ชายล้วน โฮมสเตย์ รัฐบาล Tauranga 1615
64 Tauranga Girls’ College Y 9 - 13 หญิงล้วน โฮมสเตย์ รัฐบาล Tauranga 1628
65 Tauranga Intermediate School Y 7 - 8 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Tauranga 1240
66 TE Puke High School Y 9 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Te Puke 1004
67 Thames High School Y 9 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Thames 647
68 Wainuiomata High School Y 9 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Wainuiomata 860
69 Waiuku College Y 9 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Auckland 830
70 Wanganui Collegiate School Y 9 - 13 สหศึกษา หอพัก รัฐบาล Whanganui  505
71 Wanganui Girls College  Y 1 - 13 หญิงล้วน โฮมสเตย์ หอพัก รัฐบาล Whanganui  356
72 Wellington East Girls’ College Y 9 - 13 หญิงล้วน โฮมสเตย์ รัฐบาล Wellington 925
73 Wellington Girls’ College  Y 9 - 13 หญิงล้วน โฮมสเตย์ รัฐบาล Wellington 1299
74 Wellington High School Y 9 - 13 ชายล้วน โฮมสเตย์ รัฐบาล Wellington 1182
75 Western Springs College Y 9 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Auckland 1052


13 มกราคม 2559

ผู้ชม 3704 ครั้ง