ดูหน้า

High School เกาะใต้

  

High School in New Zealand ( ใต้ )

 

ลำดับ โรงเรียน ชั้นเรียน ประเภท ที่พัก ประเภท เมือง จำนวน นักเรียน
1 Ashburton Borough School Y 1 - 8 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Ashburton 350
2 Ashburton College Y 9 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Ashburton   1148
3 Burnside High School Y 9 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Christchurch 2595
4 Casebrook Intermediate School Y 1 - 8 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Christchurch    
5 Central Southland College Y 9 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Winton   490
6 Chisnallwood Intermediate School Y 7 - 8 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Christchurch 833
7 Christchurch Boy’s High School Y 9 - 13 ชายล้วน โฮมสเตย์ รัฐบาล Christchurch   1380
8 Christchurch Girls' High School Y 9 - 13 หญิงล้วน โฮมสเตย์  หอพัก รัฐบาล Christchurch 1084
9 Columba College Y 1 - 13 หญิงล้วน โฮมสเตย์  หอพัก กึ่งรัฐบาล กึ่งเอกชน  Dunedin 583
10 Fiordland College Y 7 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Te Anau 248
11 James Hargest College  Y 7 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Invercargill  1,950
12 Lincoln High School Y 9 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Christchurch   1600
13 Middleton Grange International College Y 1 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ กึ่งรัฐบาล กึ่งเอกชน  Christchurch 1129
14 Mount Hutt College Y 9 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Canterbury 500
15 Nelson College Y 9 - 13 ชายล้วน โฮมสเตย์  หอพัก รัฐบาล  Nelson  1000
16 Nelson College for Girls Y 9 - 13 หญิงล้วน โฮมสเตย์  หอพัก รัฐบาล  Nelson  1983
17 Papanui High School  Y 9 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Christchurch   1600
18 Rangiora High School Y 9 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Christchurch 1703
19 Riccarton High School Y 9 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Christchurch 944
20 Southland Boys' High School Y 7 - 13 ชายล้วน โฮมสเตย์  หอพัก รัฐบาล Invercargill    1077
21 Southland Girls High School Y 7 - 13 หญิงล้วน โฮมสเตย์  หอพัก รัฐบาล Invercargill    1157
22 Waihopai School Y 1 - 6 สหศึกษา โฮมสเตย์  หอพัก รัฐบาล Invercargill    351
23 Wakatipu High School Y 9 - 13 สหศึกษา โฮมสเตย์ รัฐบาล Queenstown 824


14 มกราคม 2559

ผู้ชม 3722 ครั้ง