ดูหน้า

Dip/University NZ

 

Diploma / Certificate   (North Island)
  สถาบัน ที่ตั้ง
1 AIS St Helens  (Auckland Institute of Studies) Auckland 
2 AUT International House Auckland 
3 Crown Institute of Studies Auckland
4 CUT Above Academy   Auckland,Manukau
5 Design&Arts College of New Zealand   (D&A)          Auckland,Christchurch
6 ELITE Internation School of Beauty and Spa Therapies    Auckland, Hamilton, Wellington
7 ICL Business School Queen Street, Auckland
8 International College of Auckland New Lynn, Auckland
9 Manukau Institute of Technology Manukau, Auckland
10 National Tertiary Education Consortium (Ntec) Auckland,
11 New Zealand Career College Auckland, Wellington
12 New Zeland School of Acupuncture and Traditional Chinese Medicine Auckland,Wellington
13 New Zealand School of Commercial Diver Training       Auckland
14 North Shore International Academy (NSIA) Auckland
15 Otago Polytechinc Auckland, Central Otago, Dunedin
16 The University oa Auckland Auckland
17 Yoobee  School of Design   Auckland, Wellington
     
Diploma / Certificate    (South Island)
ลำดับ สถาบัน ที่ตั้ง
1 CPIT : Christchurch Polytechnic Institute of Technology Christchurch
2 National Tertiary Education Consortium Ntec Christchurch
3 New Zealand Career College Christchurch
4 Southern Institute of Technology Christchurch,Queenstown,Gore, Invercargill
5 University of Otago Language Centre Dunedin
6 Yoobee  School of Design  Christchurch

 

University + Institute  in New Zealand
ลำดับ สถาบัน ที่อยู่
1 Avonmore Tertiary Institute Auckland
2 CPIT Christchurch,Bishopdale,Hornby,New Brighton, Rangiora
3 Le cordon Bleu New Zealand Institute (อาหาร) Wellington
4 Lincoln University Canterbury Christchurch
5 New Zealand School of Acupuncture and traditional Chinese Medicine (ฝังเข็ม) Wellington, Auckland
6 Otago Polytechnic Dunedin, Central Otago, Auckland
7 Southern Institute of Technology Invercargill, Gore, Christchurch, Queenstown
8 The International Aviation Academy of New Zealand (IAANZ)  (การบิน) Christchurch
9 The University of Waikato Hamilton, Tauranga
10 TOI Whakaari New Zealand Drama School Wellington
12 University of Canterbury  UC Christchurch
13 University of Otago Dunedin, Christchurch, Wellington, Auckland, Southland
14 Yoobee School of Desigh Auckland, Wellington, Christchurch


14 มกราคม 2559

ผู้ชม 3407 ครั้ง