ดูหน้า

High School in Aus

 

High School in Australia

 

ลำดับ โรงเรียน ปี
1 All Saints' College Years 1 - 12
2 Cranbrook School  (ชายล้วน) Years 1 - 12
3 Kincoppal Rose - Bay College   (หญิงล้วน) Years 1 - 12 
4 Knox Grammar  (ชายล้วน) Years 1 - 12
5 Methodist Ladies' College ( MLC Burwood)  (หญิงล้วน)  Years 1 - 12
6 Prebyterian Ladies' College  (หญิงล้วน) Years 1 - 12 
7 St Andrew's Cathedral College  Years 1 - 12
8 St Augustines College   (ชายล้วน) Years 5 - 12
9 St Catherine's School  (หญิงล้วน) Years 1 - 12 
10 St Scholastica's College  (หญิงล้วน) Years 7 - 12 
11 ST. John's Anylican College Years 1 - 12 
12 ST.Paul's International College Years 7 - 12
13 Stella Maris College (หญิงล้วน) Years 7 - 12 
14 The Armidale School (ชายล้วน) Years 1 - 12
15 The Cathedral School Years 1 - 6
16 The Friends' School Years 1 - 12
17 The Kings' School  (ชายล้วน) Years 1 - 12
18 The Scots College  (ชายล้วน) Years 1 - 12


14 มกราคม 2559

ผู้ชม 3398 ครั้ง