ดูหน้า

Dip / University Aus

 

Diploma / University in Australia

 

ลำดับ ชื่อ เมือง
1 ABBEY College Australia Sydney
2 Academy of Information Technology ( AIT ) Sydney
3 Australian College of Applied Education (ACAC)   Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane
4 Australian Professional Skill Institute ( APS )  East Perth
5 Australian School of Management ( ASM ) Perth
6 Australian Technical & Management College (ATMC) Melbourne
7 Business Institute of Australia Sydney
8 Central College Sydney 
9 Charles Darwin University Melbourne
10 Charles Sturt University Sydney
11 Curtin University of Technology Perth
12 Eynesbury Institute of Business and Technology Adelaide, South Australia
13 Greenwich College Sydney
14 Griffith University Brisbane, Gold Coast 
15 James Cook University Brisbane
16 Kent Institute  Sydney
17 King's Own Institute  Sydney
18 La Trobe University Melbourne 
19 Macquarie University Sydney
20 Melbourne Institute of Business and Technology (Navitas) Melbourne, Geelong
21 Melbourne School of Fashion Melbourne 
22 Monash University Foundation Year Sydney, Melbourne
23 Murdoch University Perth
24 Nova Institute of technology  Melbourne
25 Perth Institute of Business and Technology Perth
26 Perth International College ( P.L.C.E. ) Perth
27 Queensland Institute of Business and Technology (qibt) Brisbane, Gold Coast 
28 Royal Gurkhas Institute of Technology (RGIT) Melbourn
29 Sarina Russo School ( Pathway ) Brisbane
30 Southern Cross University Sydney
31 Sydney Institute of Business and Technology (SIBT) Sydney
32 South Australia Institute of Business and Technology (SAIBT) Adelaide, South Australia
33 The University of Newcastle Sydney
34 The University of Western Australia ( UWA ) Perth
35 Universal Business School Sydney ( UBSS ) Sydney
36 University of South Australia Adelaide, South Australia
37 University of Southern Queensland (USQ) Sydney
38 University of the Sunshine Coast ( USC ) Sunshine Coast
39 University of Western Sydney Penrith South NSW
40 Windsor Institute of Commerce Sydney


05 เมษายน 2562

ผู้ชม 3575 ครั้ง