ดูหน้า

High School Canada

 

High School in Canada

 

ลำดับ ชื่อสถาบัน เมือง
1 Abbotsford School District Abbotsford
2 Assessment Centre Ontario
3 Bodwell High School North Vancouver
4 Brentwood College School Vancouver
5 Bronte College Ontario
6 Burnaby School District 41 Burnaby
7 Calgary Board of Education Alberta
8 Charles Bloom Secondary School British Columbia
9 Clarence Fulton Secondary School Vernon
10 Delta School District British Columbia
11 Edmonton Public Schools Alberta
12 Golden Hills International Strathmore
13 Greater Saskatoon Catholic Schools Saskatoon
14 Hamilton Wentworth District School Board Hamilton
15 International Student Program Saskatoon
16 Kalmalka Secondary School Vernon
17 Kootenay Lake School District No.8 Nelson
18 New Westminster School District 40 International Education  
19 North Vancouver School District Vancouver
20 Pembina Trails School Division Manitoba
21 Queen Margaret’s School British Columbia
22 Saint Margaret’s School British Columbia
23 School District # 22 ( Vernon) British Columbia
24 School District No. 43 British Columbia
25 Sheldon-Williams Collegiate Saskatchewan
26 St James – Assiniboia School Divison Manitoba
27 St. Margaret’s School Victoria
28 Vernon School District 22 Vernon
29 Vernon Secondary School Vernon
30 Victoria International High School Programs Victoria
31 W.L. Seaton Secondary School Vernon


14 มกราคม 2559

ผู้ชม 3496 ครั้ง