ดูหน้า

New Zealand

 

      

 

             

 

  

 

สภาพภูมิอากาศ 

สภาพอากาศโดยทั่วไปของนิวซีแลนด์จะค่อนข้างเย็นสบาย ทางด้านเกาะเหนือจะมีอากาศอบอุ่นกว่าเกาะใต้   
เดือนที่อากาศเย็นที่สุดคือ เดือนกรกฎาคมและสิงหาคม  ประเทศนิวซีแลนด์ประกอบด้วย 4 ฤดูกาล 
                        ฤดูกาลมีทั้งหมด 4 ฤดู ดังนี้

  • ฤดูร้อน (Summer) ธันวาคม-กุมภาพันธ์
  • ฤดูใบไม้ร่วง (Fall) มีนาคม-พฤษภาคม
  • ฤดูหนาว (Winter) มิถุนายน-สิงหาคม
  • ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) กันยายน-พฤศจิกายน

เวลา

เวลาของนิวซีแลนด์เร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง    ในช่วงเดือน ตุลาคม ถึงต้นเดือน มีนาคม จะมีการปรับเวลาให้เร็วขึ้นอีก 1 ชั่วโมง

 

ไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศนิวซีแลนด์ จะใช้กระแสไฟฟ้า 230 โวลต์ ใช้ปลั๊กไฟแบบสามขา ถ้าจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า จากประเทศไทยควรต้องใช้ Adapter เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าให้เป็นระบบเดียวกัน ซึ่งสามารถหาซื้อได้ในประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


24 พฤศจิกายน 2558

ผู้ชม 9620 ครั้ง